Mogelijkheden en

talenten benutten

Welschap Kinderopvang verzorgt sinds 1989 professionele kinderopvang in Heemskerk en Beverwijk voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij bieden kinderen een veilige basis zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en unieke mensen en dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Samen met onze partners in de IJmond willen we zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Missie, visie en waarden

Welschap Kinderopvang laat je het beste uit jezelf halen!

Wij zien ieder kind als een bijzonder mens, met unieke mogelijkheden en talenten. Wij geven die eigenheid van het kind zoveel mogelijk de ruimte in een prettige omgeving samen met andere kinderen. Een kind dat lekker in zijn vel zit, ontwikkelt zich optimaal. Wij bieden kinderen een veilige basis om te groeien, het beste uit zichzelf te halen. Wij houden rekening met de ontwikkelingsfasen van elk individueel kind. In groepsverband maken kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden, normen en waarden eigen.
Voor ouders en verzorgers leveren wij een aanvulling op de thuissituatie en de mogelijkheid om zichzelf in te zetten op andere gebieden.

Wij zijn een lokaal en regionaal georiënteerde organisatie. Daardoor staan wij dichtbij de belangrijkste samenwerkingspartners van Kinderopvang in de IJmond en kunnen we samen nog meer bereiken voor kinderen. 

Wij werken vanuit gemeenschappelijk waarden: met PASSIE, een OPEN blik en SAMEN.

Strategisch beleid

Welschap Kinderopvang is onderdeel van WelschapSocius Groep en werkt vanuit een gemeenschappelijk strategisch beleid.

Jaarverslag

Het jaar 2023 was een mooi jaar. Een jaar waarin wij te maken kregen met uitdagingen en tegelijkertijd successen hebben behaald. Ons jaarverslag biedt een overzicht van de ontwikkelingen en prestaties die hebben bijgedragen aan onze voortdurende groei en het leveren van hoogwaardige kinderopvang.

Nieuwsgierig wat er allemaal is gebeurd? Lees hier ons jaarbericht.

Bestuur & Management

De dagelijkse leiding van Welschap Kinderopvang is in handen van:

Tilly Kersten, bestuurder
Kim Moor, directeur
Daisy de Vroome, manager

De dagelijkse leiding van de locaties ligt bij de leidinggevenden. Per locatie kun je zien wie dat is.

Raad van Bestuur

De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur (bestuurder) zijn vastgelegd in de statuten van Welschap Kinderopvang.

De Raad van Toezicht houdt volgens governance principes toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Raad van Toezicht

Jos Dekker, voorzitter
Marie-Fleur Lobry, vice-voorzitter
Abdi Awad, lid
Arie Brienen, lid
Daniël Visser, lid