Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet bij? Vraag het aan onze klantenservice via het contactformulier of stuur een e-mail naar kinderopvang@welschap.nl. Wij doen ons uiterste best jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Inschrijven & contract

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf 3 maanden zwangerschap.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar.
Inschrijven voor buitenschoolse opvang kan vanaf 3 jaar.

Ja, dat kan.
Dagopvang:
Als je je kind voor meerdere locaties dagopvang wilt aanmelden, kun je dit vermelden in het opmerkingenveld. Je hoeft je kind niet voor elke locatie apart in te schrijven.

BSO:
De scholen zijn gekoppeld aan een BSO locatie. Kijk bij de locaties bij welke BSO locatie je kind terecht kan.

Wij houden je op de hoogte van de plaats op de wachtlijst.

Wij houden er in de planning rekening mee als een kind al een broer of zus bij de opvang heeft. Het is wel belangrijk dat je je tweede kind ook op tijd inschrijft bij ons.

Inschrijven voor dagopvang kan vanaf 3 maanden zwangerschap.
Inschrijven voor peuteropvang kan vanaf 1 jaar.
Inschrijven voor buitenschoolse opvang kan vanaf 3 jaar.

Wij tellen alle opvanguren die je afneemt van het hele jaar bij elkaar op en delen deze door 12 maanden. Zo betaal je elke maand hetzelfde bedrag.
De week tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten. Deze uren worden uiteraard niet meegeteld.

Als je kind ziek is of op vakantie, krijg je geen geld terug. Alleen voor de BSO geldt dat je in het Ouderportaal een aanvraag kan doen om deze dagen te ruilen. Deze aanvraag komt binnen bij de locatie en zal maximaal 14 dagen van tevoren worden goedgekeurd; mits er plaats beschikbaar is.

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.

Kinderopvangtoeslag

Je kunt een proefberekening maken op de website van de belastingdienst om te bepalen óf je recht hebt op kinderopvangtoeslag en zo ja, voor hoeveel kinderopvangtoeslag je in aanmerking komt.
Je kunt de proefberekening maken via de Rekenhulp toeslagen van de Belastingdienst.

 • Je meldt bij Welschap dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als je kind kan starten met de opvang, stelt Welschap de overeenkomst op o.b.v. deze informatie.
 • Je tekent de overeenkomst en vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst.
 • Je ontvangt van de belastingdienst de kinderopvangtoeslag op jouw rekeningnummer.
 • Je ontvangt van Welschap een factuur. Deze factuur wordt via automatische incasso van jouw rekening afgeschreven. Dit gebeurt rond de 5e van de betreffende maand.

 • Je vraagt de kinderopvangtoeslag aan via jouw DigiD op de website van de Belastingdienst.
 • Je geeft het gemiddeld aantal uren per maand op; dit kun je terugvinden op het contract.
 • Je geeft het LRK nummer van uw locatie op; deze staat op deze website bij elke locatie vermeld.
 • Je geeft het bruto uurtarief op; deze vind je op je overeenkomst of op onze website onder Tarieven.

Meer informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag
Maak gebruik van de handige toolkit, gemaakt door BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Dit is een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.
Klik hier voor meer informatie.

Je vraagt kinderopvangtoeslag minimaal 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van je overeenkomst aan. Zo ontvang je tijdig je kinderopvangtoeslag.
Vraag de toeslag niet later dan 3 maanden na de ingangsdatum aan om te voorkomen dat je kinderopvangtoeslag misloopt.

Hiervoor verwijzen we je door naar de toolkit die gemaakt is door BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Dit is een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.
Klik hier voor meer informatie.

Geef je wijzigingen dan door aan de Belastingdienst >Toeslagen > Wijzigingen doorgeven.

Je kunt ook zelf op de website van de belastingdienst een proefberekening maken om te zien of je (nog) recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Heb je geen recht meer op kinderopvangtoeslag of juist geen recht meer op een tegemoetkoming van de gemeente? Geef de wijziging in je inkomenssituatie dan door aan de medewerkers van de Klantenservice Kinderopvang van Welschap. Zij maken een nieuwe overeenkomst voor je, aangepast aan je nieuwe inkomenssituatie.
 

 • Je levert een ingevuld formulier 'Ouderverklaring' met de benodigde informatie aan bij Welschap. Je krijgt dit formulier tijdig thuisgestuurd of kunt deze hier downloaden.
 • Je vraagt een inkomensverklaring aan bij de belastingdienst. Dit kan telefonisch of via uw DigID.
 • Als je kind kan starten met de peuteropvang dan stelt Welschap een overeenkomst op gebaseerd op je inkomen en dus op je ouderbijdrage.
 • Je ontvangt van Welschap een factuur met de subsidie daarin verrekend. Je betaalt alleen je ouderbijdrage zoals vermeld op deze factuur. De kosten voor de peuteropvang worden omstreeks de 5e van de maand geïncasseerd.
 • Je ontvangt geen tegemoetkoming via de gemeente. Alles is verrekend op de factuur die je krijgt van Welschap.

Inloggen in het Ouderportaal en de OuderApp

In het Ouderportaal kun je de afwezigheid van je kind(eren) op schooldagen doorgeven. De dagen dat zij afwezig zijn, kun je proberen om als ruildag in te zetten. Je krijgt van de locatie te horen of de ruildag mogelijk is. Je gebruikt het ouderportaal ook om je kind(eren) aan te melden voor de vakantiedagen met het vakantietegoed.

Hier moet je invullen: welschap.ouderportaal.nl

Je gebruikersnaam is je e-mailadres dat bij ons bekend is.

6 weken voordat je bij ons met de opvang begint, ontvang je een e-mail met daarin je inloggegevens. Mocht je het wachtwoord niet meer weten, dan klik je in het inlogscherm op wachtwoord vergeten.
Er wordt dan een mail gestuurd naar het emailadres dat bij ons bekend is.

Heb je ook in je ongewenste items gekeken? Soms komt het voor dat de mail niet aankomt. Neem in dit geval contact op met de klantenservice, dan kunnen wij uitzoeken wat er aan de hand is.

1. Wat moet je invullen bij 'URL'?
Hier moet je invullen: welschap.ouderportaal.nl

Let op: geen 'www.' of 'https://' er voor invullen. Ook het stukje.ouderportaal.nl hoeft in de app niet ingevuld te worden, dit staat al ingevuld. Vul alleen de naam van je opvangorganisatie in zoals vermeld in de Welkomstmail van je account.

2. Check of de laatste updates van zowel de OuderApp als het besturingssysteem van je telefoon zijn geïnstalleerd
Is alles up-to-date? Ga dan door naar stap 3.
Is dit nog niet het geval? Voer dan de beschikbare updates uit en probeer daarna opnieuw in te loggen.

3. Probeer via een browser (op een computer/laptop of telefoon) in te loggen in het Ouderportaal
De URL hiervan is welschap.ouderportaal.nl.

Als het lukt om hier in te loggen bevestigd dit dat je Ouderportaal-account in orde is.
Ga dan door naar stap 4.

Als het niet lukt, neem dan contact met ons op.

4. Als het Ouderportaal-account in orde is (zie stap 3) leeg dan het tijdelijke geheugen (cache) van de OuderApp op de telefoon
Hieronder staat een uitleg voor zowel Android als Apple gebruikers.

Android
Open het instellingenmenu en tik op ‘Apps’. Tik op de ‘OuderApp’ en tik vervolgens op ‘Opslag’ en in het nieuwe scherm op ‘Cache legen’.

Apple
Op een iPhone is het cache-geheugen niet met één druk op te knop te legen. De oplossing hiervoor is om OuderApp te verwijderen, vervolgens minimaal 24 uur te wachten, en daarna de OuderApp opnieuw te installeren. In die 24 uur zal iOS (het Apple besturingssysteem) het cache-geheugen opschonen.

Probeer hierna opnieuw in te loggen in de OuderApp.

5. Als je bent overgestapt naar onze opvangorganisatie en nu alleen de loginpagina van de vorige opvangorganisatie in beeld krijgt, doorloop dan de volgende stappen:

 • Sluit de OuderApp volledig af (geforceerd afsluiten).
 • Zet de telefoon in vliegtuigmodus (zodat er geen internetverbinding is).
 • Open de OuderApp. Deze zal nu vaststellen dat automatisch inloggen niet lukt en zal teruggaan naar het standaard loginscherm.
 • Zet de vliegtuigmodus weer uit, zodat er weer verbinding komt, en probeer dan in te loggen.

6. Met een ander account inloggen
Als het inloggen plotseling niet meer werkt terwijl de URL, gebruikersnaam en wachtwoord niet veranderd zijn, probeer dan de optie 'Met een ander account inloggen'. Deze optie is beschikbaar vanaf het inlogscherm van de OuderApp. Je kunt hier dan opnieuw de bestaande gegevens invullen (URL, gebruikersnaam en wachtwoord) zodat er opnieuw verbinding wordt gemaakt met je account.

7. Inloggen met gebruik van een Passwordmanager werkt (nog) niet
Wanneer je op je telefoon gebruik maakt van een passwordmanager (app/programma voor wachtwoordbeheer) gaat het inloggen in sommige gevallen niet goed. Na het invullen van de gegevens en het tikken op ‘Inloggen’ zal het scherm knipperen maar niet daadwerkelijk inloggen. De OuderApp is op dit moment nog niet 100% compatibel met alle passwordmanagers. De oplossing is om handmatig je logingegevens in te voeren en daarna in te loggen.

8. Melding: De server kan momenteel niet worden bereikt
Wanneer je op het inlogscherm van de OuderApp de melding krijgt "De server kan momenteel niet worden bereikt, probeer het later opnieuw" heb je een verkeerde URL ingevuld. In het veld URL hoeft alleen de naam welschap worden ingevuld zoals die vermeld staat in de welkomstmail van je account.
Dus geen https:// ervoor en ook het stukje .ouderportaal.nl hoeft niet ingevuld te worden, dit staat al ingevuld in de app.

Wanneer je tikt op het stukje .ouderportaal.nl verandert dit in .revalidatieportaal.nl
Door hierop te tikken verandert het ook weer terug.

Kinderdagverblijf

Wij adviseren je om je kind eerst in te schrijven via het inschrijfformulier op de website. Zo hebben we alle gegevens op een rij en kunnen we kijken of er plaats is vanaf de gewenste opvangdatum.
Wij werken met wachtlijsten op basis van inschrijfdatum. Je kunt je kind inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap.

Een goede start met ouders en kinderen vinden wij belangrijk. We maken een afspraak op de locatie, zodat ouders kunnen kennismaken met de medewerkers en de groepsruimtes kunnen bekijken. We nemen met de ouders een kijkje in de stam- of basisgroep waarin het kind geplaatst is en we vertellen over onze visie en werkwijze. Daarnaast horen wij graag van ouders over hun ervaringen met hun kind, zodat wij goed kunnen aansluiten bij wat het kind nodig heeft gedurende de wenperiode. Hoe de wenperiode precies wordt vormgegeven, wordt tijdens het kennismakingsgesprek afgesproken.

Wij adviseren ouders om twee wendagen af te nemen. De eerste wendag is van 9.00 tot 13.00 uur en de tweede wendag is van 9.00 tot 16.00 uur. Zo kunnen het kind en de pedagogisch medewerker goed aan elkaar wennen.

Peuteropvang

Peuteropvang is kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen en nieuwe ervaringen opdoen. Peuteropvang wordt ingevoerd om te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs.

Je kunt je kind inschrijven voor de peuteropvang als het 12 maanden oud is. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving.
Kinderen uit Heemskerk en Beverwijk mogen vanaf 2 jaar en 3 maanden starten met de peuteropvang, mits er plaats is.
Deze startleeftijd wijkt bij de volgende peuteropvang locaties af: het Kleine Atelier (vanaf 2 jaar), Eigenwijze (vanaf 2 jaar) en de Ark (vanaf 2,5 jaar), mits er plaats is.   

Alle peuteropvang groepen zijn geopend van 8.15 – 12.15 of van 8.30 - 12.30 uur (inclusief breng- en haaltijden).
Peuteropvang is minimaal twee ochtenden per week. Per locatie kan de combinatie van dagen verschillen. Kinderen met een VE-indicatie komen 2 extra ochtenden naar de opvang.

De peuteropvang volgt de officiële vakanties van de basisscholen zoals aangegeven door het ministerie van Onderwijs. Op officiële feestdagen is de peuteropvang gesloten. (2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Je betaalt een bedrag dat afhankelijk is van je inkomen. Je krijgt, afhankelijk van je inkomen, een groot gedeelte hiervan terug via de kinderopvangtoeslag of de gemeente waarin je woonachtig bent. Dat betekent dat je netto per uur een stuk minder betaalt. Bij de peuteropvang worden twee groepen ouders onderscheiden:

 1. Ouders die allebei werken óf een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen waardoor je een groot deel van de opvangkosten terug kunt krijgen.
 2. Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarvan één van beide ouders werkt) en niet-werkende ouders krijgen de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente. Zij betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 3. Eenoudergezinnen hebben recht op kinderopvangtoeslag als de ouder werkt óf een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus volgt. Zo niet, dan krijgt de ouder de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente

De tarieven voor peuteropvang en de ouderbijdragen stellen we jaarlijks in oktober vast. Je vindt ze op de pagina Tarieven.

 • Welschap factureert de peuteropvang vooraf. Dus eind december ontvang je een factuur voor de maand januari en zo verder.
 • Je kunt je facturen inzien via het ouderportaal. Je hebt hiervoor je emailadres nodig.
 • De kosten voor de peuteropvang worden omstreeks de 5e van de maand geïncasseerd van je rekening. Dus rond 5 januari wordt je bijdrage voor de maand januari geïncasseerd.
 • De kosten van 40 schoolweken peuteropvang worden verspreid over 12 maanden. Je ontvangt elke maand een factuur met hetzelfde bedrag.

Kinderen met een VE-indicatie komen vanaf 2,5 jaar twee dagdelen betaald én twee dagdelen kosteloos.

Buitenschoolse opvang

Je kunt je kind inschrijven vanaf de leeftijd van 3 jaar.

De BSO locaties zijn 51 weken per jaar geopend, ze zijn gesloten in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw.

 • 51 weken pakket: voor opvang tijdens de 40 schoolweken en 11 vakantieweken waarop wij open zijn;
 • 40 weken pakket: voor opvang alleen tijdens de 40 schoolweken;
 • 9 weken pakket: voor opvang tijdens 9 van de 11 vakantieweken;
 • het is mogelijk om de opvang in de vakantieweken vanaf 7.30 uur te laten starten. Je kunt hiervoor een apart contract afsluiten.

Wij verwijzen je naar het tarievenoverzicht op onze website.

Wij werken met een aanmeldsysteem voor het gebruik van opvang tijdens de schoolvakanties. Dit geldt zowel voor de opvangpakketten BSO 51 weken en BSO Vakantieopvang.
Dat betekent dat je in het Ouderportaal vakantietegoed uren toegekend krijgt. Dit zijn de uren van het contract dat je met ons hebt afgesloten.
Tot uiterlijk 14 dagen kun je jouw kind(eren) voorafgaand de vakantie aanmelden. Meld je je kind aan voor je contractdag(en), dan wordt de aanvraag direct goedgekeurd. Wil je het opvangtegoed op een andere dag inzetten, dan keurt de locatie de aanvraag alleen goed als het aantal kinderen op die dag dit toelaten. Het kan dan wat langer duren voor je een reactie krijgt.

Studiedagen of roostervrije dagen zijn dagen waarop de school gesloten is en die buiten de officiële vakantieweken vallen. Er is opvang mogelijk en je kunt je kind hiervoor aanmelden in het ouderportaal.
Heb je een BSO contract op de studiedag, dan meld je je kind aan voor het gedeelte van de dag dat de school gesloten is. Heb je géén BSO contract op de studiedag, dan meld je je kind aan voor de gehele dag.
Wij brengen de extra opvang in rekening. Wanneer je een pluspakket hebt, kun je het plustegoed inzetten op een studiedag. Het vakantietegoed is niet inzetbaar op studiedagen.

BSO Pluspakket

De plusuren worden onderdeel van het contract. Je kunt hier direct kinderopvangtoeslag voor aanvragen. Je kunt het urentegoed het hele kalenderjaar inzetten. Je doet je aanvraag eenvoudig via het ouderportaal en hebt direct inzage hoeveel uur je nog tegoed hebt.

Je kunt de plusuren gebruiken voor extra opvang op een vakantiedag, een studiedag of een extra dag bij de BSO. Ook kun je de plusuren gebruiken om de opvang tijdens de vakantie- of studiedagen om 7.30 uur te laten beginnen in plaats van 8.30 uur. Je kunt de plusuren niet gebruiken voor de uren van de voorschoolse opvang (VSO).
 

Nee, dit kan niet. De plusuren worden per kind toegekend en zijn niet overdraagbaar.

Nee, dat hoeft niet. Je kunt nog steeds een contract afsluiten dat begint met vroege opvang vanaf 7.30 uur tijdens de vakantiedagen. Het uurtarief voor dit extra uur is het uurtarief dat je voor je hele contract betaalt en niet het uurtarief van de VSO. Via het ouderportaal kun je op studiedagen het uur extra opvang van 7.30 tot 8.30 uur  aanvragen.
 

Je betaalt het uurtarief van je huidige contract. Zie de pagina Tarieven voor het bedrag.

Je pluspakket komt bovenop je huidige contract en je krijgt hiervoor maandelijks een factuur.

Je kunt het pluspakket het gehele jaar aanschaffen samen met je reguliere contract. De uren kun je gedurende een jaar inzetten, ingaande vanaf de startdatum van je contract.

De uren vervallen na dat jaar.

Bij een tussentijdse opzegging worden de resterende termijnen worden voor je berekend en het openstaande bedrag wordt dan op de eerst volgende factuur in rekening gebracht.

Dit kun je aangeven via het inschrijfformulier op de website. Je kunt ook altijd een mail sturen naar kinderopvang@welschap.nl voor meer informatie over het pluspakket.

Bij de inzet van plusuren voor een studiedag krijg je zo snel mogelijk een reactie van de locatie. Bij de inzet van overige extra dagen komt maximaal 14 dagen van te voren een reactie.

Vakantieopvang

Bij een vakantiecontract sluit je een contract met ons af voor de opvang van 9 van de 11 vakantieweken.

Je kunt standaard je kind(eren) brengen vanaf 8:30 uur. Mocht je opvang willen afnemen vanaf 7:30 uur dan is dit ook mogelijk. We passen je contract dan aan naar de starttijd 7:30 uur.  

Onze ervaring is dat de meeste mensen 2 weken per jaar afwezig zijn. Voor deze weken hoef je niet te betalen in je vakantiecontract.
Heb je toch extra vakantiedagen opvang nodig, dan kun je deze dagen als extra dagen bij ons aanvragen. Het tarief voor de extra dagen is hetzelfde als voor de dagen in je vakantiecontract. Aan de hand van de samenstelling van de groep en het aantal kinderen op een dag bekijken we of een plek beschikbaar is. De aanvraag kun je doen via het digitale ouderportaal en is altijd in overleg met de groepsleiding van de locatie.
Wij werken met een aanmeldsysteem voor het gebruik van opvang tijdens de schoolvakanties.

In de ouderapp:

 • Ga naar Agenda en klik op het roze bolletje rechts onderin beeld
 • Kies voor ‘Dag aanvragen’ en voor ‘Dag toevoegen’
 • Kies de juiste dag in de kalender en voor ‘Toevoegen’ en ‘Aanvraag indienen’
 • Op de vraag 'Hoe wil je de aanvraag voldoen': kies dan voor Vakantietegoed (en niet voor de optie: in rekening brengen op factuur) 

In het ouderportaal:

 • Ga naar Agenda en kies voor ‘Dag aanvragen’ en voor ‘Dag toevoegen’
 • Kies de juiste dag in de kalender en voor ‘Toevoegen’ en ‘Aanvraag indienen’
 • Op de vraag 'Hoe wil je de aanvraag voldoen': kies dan voor Vakantietegoed (dus niet voor de optie: De aanvraag in rekening brengen op de factuur) 

Nee dat is niet mogelijk, omdat de studiedagen geen deel uitmaken van het opvangcontract.