Een veilige, vertrouwde

én uitdagende plek

Pedagogisch beleid

Samen met ouders, school en anderen, dragen wij bij in de opvoeding van kinderen. Wij willen een kind ruimte geven om fysiek en geestelijk te groeien, waar het plezier heeft, zich veilig voelt en nieuwe ervaringen opdoet. We zijn overtuigd van het maatschappelijke belang van kinderopvang en streven naar de hoogste kwaliteit in het aanbieden van deze zorg.
 

Met het oog op de verschillen in leeftijd en aanbod, hebben we het pedagogisch beleid per opvangsoort nader uitgewerkt. Elke locatie heeft een vertaling van dit pedagogisch beleid gemaakt naar de dagelijkse praktijk in een locatiewerkplan. Bij de kinderdagverblijven en peuteropvang werken we ook met VE.

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijven 
Pedagogisch beleid Peuteropvang 
Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang

Voedingsbeleid

Ons voedingsbeleid is tot stand gekomen door een samenwerking tussen onze medewerkers, diverse oudercommissies en een diëtiste. Met ons voedingsbeleid willen wij een bijdrage leveren aan een gezonde en verantwoorde leefwijze. 

Wij bieden vaste eet- en drinkmomenten aan en tijdens onze eetmomenten variëren wij in ons aanbod en maken gebruik van de seizoenen. Water drinken is hierbij ons uitgangspunt.

Daarnaast vinden wij een fles geven of samen aan tafel eten een moment van contact met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat de gezamenlijke eetmomenten vooral gezellig zijn; dit stimuleert kinderen.

Meer informatie over ons voedingsbeleid:
Voedingsbeleid kinderdagverblijven
Voedingsbeleid buitenschoolse opvang

Ziektebeleid

Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra zorg en aandacht nodig. Deze aandacht kunnen wij bij de opvang niet altijd bieden. Ook in het belang van het zieke kind, de andere kinderen en onze medewerkers vangen wij geen zieke kinderen op, omdat we het opvangklimaat zo gezond mogelijk willen houden. Als je kind bij ons ziek wordt, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op en vragen je zo nodig om je kind te komen ophalen.

Medicijngebruik

Medicijngebruik is bij ons niet vanzelfsprekend. Als jouw kind (tijdelijk) iets toegediend moet krijgen, kun je dat vragen en maken wij schriftelijke afspraken met je.

Vaccinaties

De huidige wet- en regelgeving bepaalt dat kinderopvangorganisaties geen onderscheid mogen maken in het plaatsen van niet-gevaccineerde en wel-gevaccineerde kinderen. Gezien deze wetgeving is in de AVG bepaald dat kinderopvangorganisaties ook niet meer mogen vragen of de kinderen gevaccineerd zijn.  

Ongevallen

Bij al onze locaties zijn er pedagogisch medewerkers met het diploma Bedrijfshulpverlening aanwezig en zijn alle overige medewerkers up to date EHBO geschoold. Als er een ongeval heeft geplaatsvonden, lichten wij je uiteraard zo snel mogelijk in.