Extra opvang en

ruildagen

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij incidentele extra opvang of een opvangdag ruilen een uitkomst kan zijn.

Extra opvang*

Als de (leeftijds)samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kun je mogelijk extra opvang afnemen. In het digitale ouderportaal kun je een aanvraag indienen. De locatie laat weten of een plek beschikbaar is of dat je op de wachtlijst staat. De kosten voor extra opvang worden apart in rekening gebracht.

Ruilen*

Een opvangdag incidenteel ruilen kun je ons altijd vragen. Een ruildag kunnen wij met je afspreken als de bezetting en (leeftijds)samenstelling van de groep dit toelaten. De ruilaanvraag doe je door een reeds afgemelde dag aan te vragen voor een ruildag. De locatie laat weten of zij je aanvraag kunnen toekennen. De oorspronkelijke dag kun je ruilen voor een gelijksoortige dag en binnen een periode van 14 dagen.


Voor de BSO geldt: Lukt het niet om de ruildag in te plannen, dan blijft de ruildag 1 kalenderjaar geldig. Heb je de ruildag niet binnen het kalenderjaar in kunnen zetten, dan vervalt die. Studiedagen en andere extra vrije dagen van het basisonderwijs vallen hierbuiten.

* Bij de kinderdagverblijven is van 15 juni tot 15 september een extra opvangdag of een dag ruilen niet mogelijk.

Zie ook de aanvullende bepalingen op de pagina Tarieven.