Extra opvang en

ruildagen

Extra opvang*

Als de (leeftijds)samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kun je mogelijk extra opvang afnemen. In het Ouderportaal kun je een aanvraag indienen. De locatie laat weten of een plek beschikbaar is of dat je op de wachtlijst staat. We doen uiteraard ons best om je zo snel mogelijk te laten weten of je aanvraag wordt goedgekeurd. In piekperiodes kan het bij de volle groepen voorkomen dat we dit op het laatste moment weten, omdat we dan pas zicht hebben op de precieze mogelijkheden. De kosten voor extra opvang worden apart in rekening gebracht.

 

Ruilen

Het ruilen van een opvangdag is uitsluitend mogelijk voor de buitenschoolse opvang. Ruilen kan alleen als de groepsbezetting- en samenstelling van de groep het toelaten. In het Ouderportaal kun je een ruildag aanvragen door een reeds afgemelde dag in te zetten voor een ruildag. De locatie zal je via het Ouderportaal op de hoogte stellen of zij jouw verzoek kunnen toekennen. Een ruil kan alleen plaatsvinden voor een vergelijkbare dag binnen hetzelfde kalenderjaar.

Heb je de ruildag niet binnen dit jaar gebruikt, dan komt deze te vervallen. Studiedagen en andere extra vrije dagen van het basisonderwijs vallen buiten deze regeling.

Zie ook de aanvullende bepalingen op de pagina Tarieven.