Kwaliteit

Goede kwaliteit bieden is onze drijfveer

Op de eerste plaats voor de opvang van de kinderen, maar ook voor allerlei andere zaken zoals: veilige accommodaties, de speelmogelijkheden en activiteiten, betrokken en gekwalificeerd personeel, verantwoorde voeding en goede bedrijfsvoering.
Om de pedagogisch kwaliteit en de veiligheid en gezondheid van de kinderen te borgen, werken we volgens de Wet IKK, de landelijke Kwaliteitseisen voor Kinderopvang. Deze zijn geformuleerd door de belangenvereniging voor ouders BOinK in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Het toezicht op de naleving van het convenant wordt uitgevoerd door de GGD. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en kunt je via de locatiepagina's op deze website vinden. Ze liggen ook ter inzage op de locaties. Onze kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en locaties buitenschoolse opvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Klanttevredenheidsonderzoek

In januari 2022 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders van de buitenschoolse opvang. Ouders geven ons gemiddeld een 8. Een mooi resultaat, waar we blij mee zijn. Ouders zijn vooral tevreden over dat hun kind zich prettig voelt bij onze BSO en ook over de deskundigheid van onze medewerkers, de activiteiten die we organiseren en de gunstige openingstijden. 

In november 2020 hielden wij een klanttevredenheidsonderzoek onder ouders van de kinderdagverblijven en peuteropvang. Zij gaven ons gemiddeld een 8,4.

Begin 2023 houden we weer een nieuw klanttevredenheidsonderzoek.