Vakantie- en

sluitingsdagen

Wij zijn gesloten op:

Maandag 25 t/m vrijdag 29 december 2023 Kerstsluiting
Maandag 1 januari 2024 Nieuwjaarsdag
Maandag 1 april 2024 2e Paasdag
Donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag
Maandag 20 mei 2024 2e Pinksterdag
Woensdag 25 december t/m woensdag 1 januari 2024 Kerstsluiting

 

 

 

 

Extra sluitingsdagen Kinderdagverblijf de Vennen

Wegens onderhoud aan de locatie, is kinderdagverblijf de Vennen extra gesloten op:

  • Donderdag 21 en vrijdag 22 december 2023
  • Maandag 1 t/m vrijdag 5 januari 2024 

Vakantieweken per schooljaar

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij schoolweken en vakantieweken met bijbehorende opvangpakketten. De peuteropvang bieden wij alleen in schoolweken en is in vakantieweken altijd gesloten.
Op basis van de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de planning van de meivakantie van de scholen, merken wij de volgende perioden als vakantieweken aan:

2023-2024

Regio Noord:

Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

 

 

 

 

Adviesweek meivakantie
Hemelvaart valt in 2024 op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 4 mei t/m 12 mei 2024. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Studiedagen & extra vrije dagen (voor BSO)

Bij voldoende vraag naar opvang tijdens studie-, marge- en roostervrije dagen buiten de bovengenoemde vakantieweken van het basisonderwijs, verzorgen wij graag extra opvang voor je kind. Zie Extra opvang en ruildagen.

Studiedagen Kindcentra

We gaan steeds een stapje verder in de samenwerking met het onderwijs. In 2023 starten we met een gezamenlijke studiedag. Op die dag gaan de pedagogisch medewerkers samen met de leerkrachten aan de slag om de kwaliteit verder te optimaliseren en de overstap van de opvang naar het onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Kindcentrum Eigenwijze 06 december 2023